• darkblurbg

Voor lichaamsgerichte therapie in Nijmegen bent u bij Therapie Praktijk ViaTua aan het juiste adres. Op deze pagina kunt u lezen wat de betekenis is van lichaamsgerichte therapie en wat Therapie Praktijk ViaTua hierin voor u kan betekenen.

Lichaamsgerichte therapie; de betekenis

Onder de verzamelnaam lichaamsgerichte psychotherapie vallen veel verschillende soorten therapie. Het omvat alle soorten psychotherapie die het lichaam als uitgangspunt nemen van het therapeutisch proces. Bij lichaamsgerichte therapie gaan we ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer u voor lange tijd emotionele klachten heeft, komen die volgens de theorie van lichaamsgerichte therapie uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen houding, hoofdpijn, buikpijn, etc.

In lichaamsgerichte therapie leert de cliënt zich bewust te worden van de psychologische betekenis van het lichaam. Zo ontstaat er een groter inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest. De cliënt wordt vervolgens door de therapeut aangemoedigd deze lichamelijke beleving te uiten, zowel lijfelijk als verbaal. Dit zorgt voor een herstel van de harmonie tussen lichaam en geest, waardoor er gewerkt kan worden aan de psychische klachten van de cliënt.

Lichaamsgerichte therapie Nijmegen; verschillende vormen

Binnen de lichaamsgerichte therapie bestaat er een groot aantal richtingen, technieken en methoden. Bij elk van deze therapievormen wordt er aandacht besteed aan een of meer van de volgende lichaamskenmerken: lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeleving. Zo worden bio-energetische, bio-dynamische en reichiaanse therapie binnen de psychotherapie methoden vaak als aanvulling gebruikt binnen een therapie. Het doel bij lichaamsgerichte therapie is telkens het verminderen van psychische klachten. Om dit doel te bereiken gaat lichaamsgerichte psychotherapie vaak gepaard met therapeutische gesprekken.

Lichaamsgerichte therapie; werkwijze Therapie Praktijk ViaTua Nijmegen 

Bij Therapie Praktijk ViaTua werken we vooral op basis van de Bio-energetica. Net zoals de andere lichaamsgerichte therapieën, gaat “bio energetica” uit van de eenheid van lichaam en geest. Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning ‘opgeslagen’ in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek. Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed.

Binnen de bio energetica, ook wel “bio energetische analyse” genoemd, is het concept van levensenergie belangrijk. De essentie van levensenergie is de voortdurende cyclus tussen spanning en ontspanning, tussen opladen en ontladen. Deze energiestroom kan worden geblokkeerd door spanningen in het lichaam, waardoor de beschikbare energie niet vrijuit kan worden gebruikt. Bio-energetische therapie is erop gericht door middel lichamelijke oefeningen het evenwicht in de energiestroom terug te brengen en blokkades op te heffen. Bio-energetische therapie wordt meestal toegepast als individuele psychotherapie.

Lichaamsgerichte therapie; bij welke klachten geschikt 

Lichaamsgerichte therapie kan ingezet worden bij de behandeling van veel verschillende klachten. Vaak wordt lichaamsgerichte therapie toegepast bij cliënten die moeite hebben hun problemen onder woorden te brengen, of moeite hebben met het voelen en uiten van emoties. Vaak komt dat voor bij bijvoorbeeld depressie, stress en burn-out. Ook helpt het mensen bij rouwverwerking en het verwerken van trauma’s. Daarnaast wordt lichaamsgerichte therapie toegepast bij klachten die zich voornamelijk lichamelijk uiten, zoals migraine, premenstruele klachten, RSI, hyperventilatie en astma.

Lichaamsgerichte therapie Nijmegen; contact 

Onze Therapie Praktijk ViaTua is gevestigd in Nijmegen en staat garant voor een goede en effectieve zorg richting u als cliënt. Als lichaamsgerichte therapie in Nijmegen is wat u zoekt bent u bij Therapie Praktijk ViaTua op de juiste plek.  Neem vrijblijvend contact met ons op.