• darkblurbg

Wij bieden onze clienten 3 behandelvormen aan: Therapie, dit is de meest gekozen vorm, Counseling en het "vrije" gesprek. We zullen iedere behandelvorm kort toelichten. 

Therapie

 Wanneer? Als u problemen of klachten hebt en deze wil verwerken, oplossen en loslaten.

De grens tussen ‘het zelf aan kunnen’ en hulp nodig hebben van een therapeut, is uiteindelijk alleen door de cliënt zelf te bepalen. Enige houvast is te vinden in de richtlijn: wanneer psychische problemen, negatieve gevoelens of gedragsproblemen het functioneren in het dagelijks leven belemmeren of zorgen voor geestelijk lijden, is het een goed idee psychologische hulp te zoeken.

Ook na het toepassen van bovengenoemde richtlijn kan er nog twijfel bestaan over het al dan niet volgen van therapie. Termen als ‘belemmering van het dagelijks functioneren’ en ‘geestelijk lijden’ zijn immers moeilijk te vatten in een absolute definitie. Een gesprek met een vertrouweling of met de huisarts kan in dergelijke gevallen helderheid scheppen. Ook de gedachte dat men waarschijnlijk niet zonder reden overweegt in therapie te gaan kan wellicht dienen als leidraad.

Therapie zorgt er uiteindelijk voor dat u dieper in uzelf gaat kijken en de belemmeringen die regelmatig ervaart gaat ontdekken en oplossen. Het oplossen kan verschillende vormen kennen. U kunt hier denken aan het verdwijnen van problemen of er anders naar de gaan kijken of er mee om leren gaan door het te accepteren, vanuit een intense zelfacceptatie. 

U gaat in therapie als u echt iets aan uzelf wilt veranderen met als doel een vrijer leven te kunnen leiden. Op deze manier vind u de weg naar uzelf en meer plezier en ontspanning in het leven. 

Counseling

Wanneer? Als u antwoorden wilt krijgen op diverse levensvragen

Wat doe ik hier? Doe ik wel wat ik wil? Ben ik wel wie ik wil zijn? Hoe leef ik mijn leven zinvol en plezierig? Natuurlijk, het zijn vragen die heel vaak terugkomen, meestal terloops eventjes of in een gesprek met iemand die belangrijk voor jou is. Je besteedt er even aandacht aan en gaat weer verder. Maar een paar keer in je leven blijven de vragen hardnekkig bij je.

En omdat de antwoorden zich niet zo een-twee-drie aandienen, komt bovenop de vragen de twijfel, bovenop de twijfel de onzekerheid. Het lijkt wel alsof de twijfel en onzekerheid de vragen voeden. Die vragen worden dan ook steeds groter en moeilijker te beantwoorden.

Gebrek aan zingeving Geen van onze cliënten komt op de praktijk omdat ze hun leven zinvol en vervullend beschouwen. Die kluwen van vragen woekert rond op een moment dat je het in je leven niet ziet, niet kunt vinden. Alles van waarde lijkt te zijn verdwenen. Alsof je wakker wordt in iemand anders zijn leven. Je kijkt terug en vindt geen antwoorden. De beslissingen die je nam, jouw keuzes die leidden tot dit punt waar je nu bent, je kunt ze niet verklaren, alsof ze niet de jouwe waren.

Vragen naar de zin in dit leven dat niet van jou is. Veel cliënten hebben het gevoel dat hun masker afvalt. Alsof ze alleen aan de buitenkant geleefd hebben en idealen nastreefden die niet van hen waren. In dit licht wordt alles zwaarder en heeft u steeds meer moeite de zin van alledaagse zaken te zien. Waarom ben ik dit werk aan het doen? Waarom sta ik hier weer in de Albert Heijn met weer hetzelfde karretje met dezelfde dingen? Was dit echt wat ik wilde?

Grote veranderingen in het verschiet. In veel gevallen dienen dit soort vragen zich aan rondom grote veranderingen. Dat kan een nieuwe levensfase zijn, een ingrijpende gebeurtenis of het opnieuw maken van keuzes over leven, werk en liefde. Het is een tijd waar het er op aankomt, waarin je de goede keuzes wilt maken: trouw aan jezelf en met liefde naar wie belangrijk is voor jou.

In de behandeling helpen wij je tot antwoorden te komen. Wij hebben natuurlijk geen pasklare antwoorden. In de behandeling gaan wij je ondersteunen bij het vinden van jouw weg. We zullen je helpen naar jezelf te kijken, denkpatronen te doorbreken, nieuwe perspectieven geven, alternatieven en je laten zien waar je jezelf vastzet. Op die manier vindt je de weg naar jouw antwoorden, naar wat belangrijk voor je is en hoe je invulling kunt geven aan jouw leven.

Het "vrije" gesprek

Wanneer? Als u een oordeelloos luisterend oor zoekt.

Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar iemand waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen zonder dat er verder een therapie of counselingstraject uit voort komt. Het luchten van je hart tegen een neutraal persoon die er verder niets mee doet, is als het schrijven van je verhaal op papier en het daarna aan jezelf voorlezen. Het is helend en werkt positief. We bieden iedereen de mogelijkheid middels het vrije gesprek om een gesprek over ieder onderwerp aan te gaan, zonder een therapeutische bijbedoeling. De therapeut is in het vrije gesprek een luisterend oor en is er volledig om naar uw verhaal te luisteren. 

Spreekt u dit aan stuur dan via ons contactformulier een verzoek voor een gesprek of informatie aan onze praktijk.