• darkblurbg

We hopen dat u besloten heeft om bij Therapie praktijk Viatua Nijmegen in therapie te gaan. Naast de klik tussen u en de therapeut is het van de belang dat we binnen onze praktijk goed op de hoogte zijn van de achtergrond van uw klachten. De intake is dan ook een cruciaal moment in de therapie fase om te bepalen welke behandelvorm het beste bij u past we zullen dan ook zo compleet mogelijk naar uw persoonlijke situatie gaan kijken. Therapie Praktijk Viatua Nijmegen erkend dat ieder client anders is kiest dan ook voor een client specifieke intake. 

Intake cliënt specifiek

Voordat we met u een intake beginnen, verzoeken we u een pré-intake vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bieden we u online aan. Met deze vragenlijst stellen we uw voorkeurswijze van communicatie vast die u op dit moment heeft. We onderkennen hier 4 vormen in:

  • Visueel (U neemt het eenvoudigste informatie op door het te zien)
  • Auditief (U neemt het eenvoudigste informatie op door het te horen)
  • Kinesthetisch (U neemt het eenvoudigste informatie op door het te voelen)
  • Auditief Digitaal (U neemt het eenvoudigste informatie op door te denken)

Iedere vorm heeft een aparte intake en er kunnen ook combinaties bestaan. Op deze manier sluiten we al vanaf het begin van de therapie volledig op uw behoeftes aan.

Nadat u de pre-intake vragenlijst hebt ingevuld gaan we met u de intake vormgeven. De manier waarop we de intake doen is direct gekoppeld aan de  voorkeurswijze van de communicatie die u op dit moment heeft. 

Intake vormen

Om u een beeld tegeven u uw intake eruit zou kunnen zien hebben we hieronder een duidelijk overzicht gegeven:

Bent u visueel ingesteld, dan zal er altijd een intake gesprek plaats vinden en zullen wij samen met u uw helpvraag en/of klacht gaan visualiseren, dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een genogram, tekening, schrijven, foto's enz.

Bent u Auditief ingesteld dan volstaat in de meeste gevallen een telefonische intake, waarbij we middels een gesprek samen met u uw hulpvraag en/of klacht zullen bespreken en vooral zullen luisteren naar wat u ons kunt vertellen. 

Bent u Kinesthetisch ingesteld dan is een persoonlijk intake nodig, waarbij we vooral kijken naar wat u voelt en ervaart met betrekking tot onze praktijk en de therapeut en zullen we samen met u gaan ervaren wat uw hulpvraag of kacht is en dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een gesprek in onze praktijk, zodat u deze beter leert kennen of juist op een plek waar u zich fijn voelt en vertrouwt genoeg bent om uw hulpvraag goed te kunnen uitwerken. 

Bent u Auditief digitaal ingesteld dan gaan we met u analyseren wat uw hulvraag is en waar deze uit voorkomt. U kunt een online intake doen waarbij we u vragen uw hulpvraag aan de hand van verschillende vragen die we vooraf voor u hebben op gesteld uit te werken en aan ons toe te zenden voor de eerste therapiesessie. Het kan zijn dat onze therapeut nog een vraag heeft om meer inzicht te krijgen in uw hulpvraag deze zal hij dan voor of aan het begin van de therapie sessie nog met u delen om zo een goed voorbereid de eerste sessie met un te kunnen starten. 

Nu kan het zijn da er uit de pre-intake geen duidelijke voorkeurswijze van communiceren komt, dan delen we dat met u en zullen we in de meeste gevallen u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.