• darkblurbg

Privacy en geheimhoudingsplicht.

Alles wat tijdens de sessies besproken wordt tussen cliënt en therapeut is strikt vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt,  indien u hiervoor toestemming geeft. Verder worden persoonlijk te herleiden gegevens niet op het internet opgeslagen. Hierdoor zijn intakeformulieren, gespreksverslagen alleen bij een Viatua therapie praktijk in te zien. 

Dossier

Van iedere ingeschreven cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. In uw dossier worden uw gegevens genoteerd. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten we na het laatste consult het dossier af en krijgt u uw dossier mee. Na afsluiting van het dossier zijn we wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren, daarna wordt het dossier definitief vernietigd.