• darkblurbg

Wanneer u heeft besloten om in therapie te gaan, moet er nog een belangrijke keuze worden gemaakt; wat voor soort psychotherapie past het best bij u in de huidige situatie? De keuze in behandelmethoden is overweldigend en u zult van allerlei soorten ven vormen vinden op Internet. Binnen de psychotherapie alleen al is de variatie therapievormen bijna eindeloos: persoonsgerichte psychotherapie, lichaamsgerichte psychotherapie, directieve therapie, kortdurende psychotherapie, cognitieve therapie en gedragstherapie. Het is slechts een greep uit de termen die u op internet zult vinden. 

Het maken van een weloverwogen keuze voor een specifieke behandelmethode lijkt door het grote aanbod van verschillende therapievormen haast onmogelijk.  In praktijk volgen cliënten dan ook dikwijls een behandelmethode waarmee zij per toeval in aanraking zijn gekomen, bijvoorbeeld via een doorverwijzing van de huisarts, of op aanraden van een kennis. Toch lijkt het steeds vaker voor te komen dat men bewust op zoek gaat naar een therapeut die een specifieke behandelmethode van psychotherapie aanbiedt. Voor het maken van een dergelijke specifieke keuze, is het goed om te weten welke behandelmethoden wij als Therapie Praktijk Viatua® Nijmegen u als cliënt kunnen bieden. 

Klachtgerichte therapie of persoonsgerichte therapie

De keuze tussen klachtgerichte therapie en persoonsgerichte therapie is misschien wel de belangrijkste keuze die we samen onze cliënten gaan maken bij het zoeken van een geschikte therapievorm. Klachtgerichte therapie richt zich op de behandeling van specifieke klachten, zonder daarbij in te gaan op de persoonlijkheid of identiteitsbeleving van de cliënt. Het doel van een klachtgerichte therapie is de klachten van de cliënt in het heden te behandelen, zonder daarbij het verleden van de cliënt of de oorzaken en ontstaansgeschiedenis van de klachten te onderzoeken. Voorbeelden van klachtgerichte therapievormen zijn:

Voor wie wel wenst stil te staan bij de persoonsgeschiedenis en bij de oorzaken van klachten, is c een betere keuze. Bij persoonsgerichte therapie legt men de verbinding tussen de klachten en de gehele persoonlijkheid van de cliënt. De zelfbeleving van de cliënt neemt een belangrijke rol in binnen persoonsgerichte therapievormen, evenals persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden van persoonsgerichte therapie zijn:

In de praktijk is er overigens vaak enige overlap tussen klachtgerichte therapie en persoonsgerichte therapie bij Therapie Praktijk Viatua® Nijmegen. Als de cliënt het behaalde resultaat vanuit een klachtgerichte therapie positief waardeert wordt er in bijna alle gevallen gekeken naar een structurele oplossing voor gelijkwaardige klachten en die zijn kunnen in nagenoeg alle gevallen herleid worden naar de persoon en met persoonsgerichte therapie aangepakt worden.

Kortdurende therapie of langdurige therapie

De volgende keuze die Therapie Praktijk Viatua® Nijmegen met haar cliënten gaat maken is de relatief gemakkelijke keuze tussen kortdurende therapie of langdurige therapie, aangezien deze keus sterk beïnvloed wordt door de beslissing om in klachtgerichte therapie of in persoonsgerichte therapie te gaan. Klachtgerichte therapie is bijna altijd kortdurend, terwijl persoonsgerichte therapie doorgaans gelijk staat aan een langdurige vorm van therapie. Wanneer men specifieke psychische klachten wil verminderen en van therapie een oplossingsgerichte aanpak verwacht is kortdurende therapie de beste optie. Als men in therapie gaat met als doel persoonlijke ontwikkeling, dan zal men eerder uitkomen bij langdurige therapie, ook wel “langer durende therapie” genoemd.

Individuele therapie 

Bij individuele therapie zijn alleen de cliënt en therapeut aanwezig tijdens de therapie sessies. De cliënt kan wel opdrachten krijgen om in het dagelijks leven toe te passen in de omgang met anderen, maar de therapie sessies zelf vinden 1 op 1 plaats. 

 

Verbale of lichaamsgerichte therapie

Verreweg de meeste therapievormen zijn grotendeels verbaal, vooral binnen de psychotherapie. Bij verbale therapie bestaat de therapie volledig uit gesprekken tussen de therapeut en de cliënt. De therapeut kan hierbij wel letten op bijvoorbeeld lichaamstaal, stemgebruik en de lichamelijke toestand van de cliënt, maar zal dat altijd door middel van gesprekken uitwerken.

Lichaamsgerichte therapievormen wijken af van verbale therapie door het lichamelijke als uitgangspunt te nemen. Men gaat ervan uit dat lichaam en geest één zijn, en dat mentale problemen zich in lichamelijke klachten kunnen manifesteren. Enkele voorbeelden van lichaamsgerichte therapie zijn:

In lichaamsgerichte therapie werkt men vaak met het met lichaamsbeleving, lichaamshouding, aanraking, motoriek en het lichamelijk uiten van emoties. Overigens is het niet zo dat er bij lichaamsgerichte therapievormen niet gesproken wordt; de nadruk ligt alleen niet op het gesprek.

Aan de keuze voor lichaamsgerichte therapie liggen doorgaans specifieke klachten ten grondslag. Zo zijn bijvoorbeeld psychische klachten die zich vooral lichamelijk uiten geschikt voor lichaamsgerichte therapie. Ook kan lichaamsgerichte therapie uitkomst bieden voor mensen die zich moeilijk verbaal of emotioneel uiten.