• darkblurbg

Verslaving

Het behandelen van verslavingen is een specifieke werkwijze we adviseren je dan ook om in geval van ernstige verslavingsproblematiek in combinatie met het gebruik van medicatie door naar de reguliere zorg. 

In onze praktijk behandelen we de volgende verslavingen met hypnotherapie:

  • drankverslavingen
  • tabakverslavingen
  • seksverslavingen

Indien een cliënt erg gemotiveerd is om zijn keuzevrijheid weer terug te krijgen, dan zal gemiddeld binnen 4 sessies het resultaat van keuzevrijheid gerealiseerd kunnen worden. 

Eetstoornissen

Een eetstoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoord eetgedrag. Sommige mensen eten te weinig, anderen te veel en weer anderen wisselen beide gedragingen af. Daarbij wordt vaak van alles gedaan om calorie-inname te compenseren, zoals zelfopgewekt braken, het gebruik van laxeermiddelen en overmatig sporten. De meeste mensen met een eetstoornis hebben een verstoord lichaamsbeeld en een intense angst om aan te komen. Gedachten over eten, het eigen lichaam en gewicht vormen dan ook vaak een obsessie en de bijbehorende gedragingen zoals lijnen, het hebben van eetbuien en/of compenseergedrag, een verslaving.

Het verstoorde eetgedrag heeft meestal te maken met achterliggende, psychische factoren. Zo zoeken mensen vaak afleiding wanneer ze in stressvolle of moeilijke situaties zitten door bezig te zijn met eten. Ook is het verstoorde eetgedrag vaak een manier om met lastige emoties om te gaan. Veel mensen met eetproblemen zeggen dat hun eetstoornis met controle te maken heeft. Ze ervaren geen controle over hun leven en proberen dan grip te krijgen op in ieder geval één gebied; eten en afvallen. Verder kan eten als troost worden gebruikt, als straf, en meer. Al dan niet bewust. We bieden zowel een hypnotherapie en cliëntgerichte psychotherapie specifiek op eetstoornissen aan. 

 

Innerlijke conflicten

In ons leven lopen we tegen veel innerlijke conflicten aan. Het zijn momenten waarop je een keuze zou moeten maken, maar dat nagenoeg niet mogelijk is en als je een keuze maakt de keuze nooit bevredigend zal zijn. Heb je ook last van innerlijke conflicten en loop je tegen specifieke klachten aan neem dan contact met ons op. Hopelijk kunnen we dan voor u wat betekenen. 

Communicatie problemen

 Heeft u ook weleens dat u denkt begrijpen, de mensen met wel, of wat bedoeld de ander nu precies. Wellicht bent u degene die soms een uur lang een verhaal kan vertellen, maar het idee heeft dat wat je ook zegt en hoe je het ook zegt het niet wordt begrepen door de ander. Communicatie is niet alleen het volgende van de regels van zender en ontvanger. Het is veel breder. Het heeft vooral te maken met hoe je me jezelf communiceert. Door het inzetten van NLP technieken kunnen we onze cliënten binnen een korte periode effectiever laten zijn in de communicatie naar zichzelf met de focus op duidelijkheid en begrip. We zijn ervan overtuigt dat de goede communicatie met je zelf de basis is voor een heldere en duidelijke communicatie naar de ander. Wat niet betekend dat de ander je begrijpt, want daar is soms net iets meer voor nodig dan alleen de boodschap en de zender, immers hoe de ontvanger je tegemoet treed als mens heb je niet in de hand en het is belangrijk dat dan ook te kunnen accepteren en los te laten. 

Rouwverwerking

Iets of iemand verliezen kan soms zo emotioneel en ingrijpend zijn dat je het rouwproces niet alleen aankunt. Familie, vrienden, niemand kan je helpen uit het verstoorde proces van natuurlijke rouw te komen. Je zit letterlijk vast in de rouw.

De therapie van therapie praktijk Viatua Nijmegen richt zich erop het verlies een plaats te geven in je dagelijks leven. Dat betekent niet dat je het eens zult zijn met wat er gebeurd is, maar dat het verlies en de gevolgen daarvan een “plek” krijgen. Zodanig dat je, in je eigen tempo, weer in staat bent het leven met vreugde te omarmen.