• darkblurbg

Wat onze werkwijze kenmerkt is dat we maatwerk bieden voor u als cliënt. We hebben een manier van werken ons eigen gemaakt die aansluit bij iedere overtuiging en manieren van voorkeur in de communicatie die u als cliënt heeft. Wij passen ons dus volledig aan u en gaan van daaruit verder werken, zodat in de basis de vertrouwensrelatie er kan zijn van u als cliënt uit. Kenmerkend voor onze behandelwijze zijn de volgende zaken:

Intake cliënt specifiek

Voordat we met u een intake beginnen, verzoeken we u een pré-intake vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bieden we u online aan. Met deze vragenlijst stellen we uw voorkeurswijze van communicatie vast wat u op dit moment heeft. We onderkennen hier 4 vormen in:

  • Visueel (U neemt het eenvoudigste informatie op door het te zien)
  • Auditief (U neemt het eenvoudigste informatie op door het te horen)
  • Kinesthetisch (U neemt het eenvoudigste informatie op door het te voelen)
  • Auditief Digitaal (U neemt het eenvoudigste informatie op door te denken)

Iedere vorm heeft een aparte intake en er kunnen ook combinaties bestaan. Op deze manier sluiten we al vanaf het begin van de therapie volledig op uw behoeftes aan. Wilt u meer weten over de intake of u aanmelden voor een intake dan kunt u naar de Intake informatie gaan. 

De verandering komt uit uzelf

Verandering komt vanuit uzelf. We gaan er voor de volle 100% vanuit dat iedere cliënt die de stap maakt richting onze praktijk daarmee al aangeeft graag te willen veranderen. Door ons uw hulpvraag en problemen voor te leggen, te bespreken, op te lossen, te leren begrijpen, zult u ervaren dat het al meer ruimte geeft in uzelf.  Het is onze rol als therapeuten om samen met u helder en duidelijk te krijgen waar u tegen aan loopt en wat u als eindresultaat wilt zien of wat u ziet als mogelijke tussen stappen. Daarna gaan we dan met u werken via de behandelmethoden die we in onze praktijk gebruiken.

U creëert uw eigen groeipad

Ieder mens heeft zijn eigen pad te gaan in het leven en kan daarbij wel eens wat hulp van buiten af bij gebruiken. Wij zijn ervan overtuigd dat een veranderproces pas blijvend effectief kan zijn als een mens minimaal 21 dagen actief meewerkt om de verandering te bewerkstelligen. Dat betekend iedere cliënt na de therapiesessie een reflectieverslag schrijft aan de therapeut met daar in beschreven wat de veranderingen zijn die waargenomen worden in de periode na de therapiesessie. Het verslag dient als input voor de volgende sessie. Verder kan het nodig zijn dat een cliënt bepaalde opdrachten mee naar huis krijgt om bepaalde gedragspatronen te doorbreken of te versterken, zodat de therapie optimaal tot zijn recht zal komen.

Alles draait om focus

De therapie bij een ViaTua® praktijk draait altijd om focus. Het kan zijn dat u met een concreet probleem komt, daar zal dan ook de focus op liggen tijdens de sessies. We werken er naar het probleem wat door u aangedragen wordt binnen 2 tot 5 sessies met u door te werken. Na de 3 de sessie zien we over het algemeen al een sterke vermindering van de problematiek, maar dat is natuurlijk voor iedere cliënt en per hulpvraag verschillend.