• darkblurbg

Regressietherapie is een geneeswijze met als uitgangspunt dat huidige psychische problemen zijn ontstaan vanuit onverwerkte emotionele conflicten. Deze vaak onbewuste conflicten of trauma’s worden bij regressietherapie gezocht in het verre verleden van de cliënt zoals de vroege jeugd, de babytijd, de geboorte of zelfs in de prenatale fase, de zwangerschapsperiode. Onverwerkte ervaringen en trauma’s uit het verleden spelen dan onderbewust door in het hier en nu. Tijdens regressietherapie raakt men door middel van hypnose in trance, om zo in gedachten terug te gaan naar het moment dat het probleem of conflict in het verleden ontstond. Dit proces wordt de regressie genoemd. Het doel van deze regressie is het opnieuw ervaren van de probleemsituatie, zodat deze opgelost en verwerkt kan worden. Volgens de theorie van beide therapieën zullen hierdoor ook de huidige klachten verdwijnen. Na een geslaagde therapie zal de cliënt meer innerlijke rust en harmonie ervaren.

Regressietherapie bij Therapie Praktijk Viatua®

Bij regressietherapie vindt er voor aanvang van de werkelijke therapie een intake gesprek plaats. Tijdens deze intake legt de therapeut uit wat zijn of haar werkwijze is en wordt er besproken aan welke klacht van de cliënt gewerkt zal worden. Wanneer de cliënt de therapie naar aanleiding van de intake wil ingaan, begint de daadwerkelijke therapie.

In zowel regressietherapie als reïncarnatietherapie vervult de therapeut een sturende rol. Door middel van hypnose technieken brengt de therapeut de cliënt in een toestand van zowel uiterste concentratie als ontspanning tegelijk. Deze bewustzijnstoestand wordt trance genoemd. Wanneer de cliënt in trance is, vraagt de regressietherapeut of reïncarnatietherapeut aan de cliënt terug te keren naar het eerste moment dat het gevoel of de gedachte van de klacht zich voordeed. De regressie is dan begonnen: de cliënt gaat terug naar de oorsprong van zijn of haar probleem. Hierbij wordt de oorspronkelijke beleving zowel lichamelijk als emotioneel herbeleefd. Op deze manier kan men in regressie emotionele en lichamelijke verkrampingen uit het verleden loslaten. Dit kan een emotioneel zware ervaring zijn. Doel van de regressie is het ontdekken van verbanden tussen de klachten van nu en de problematiek uit het verleden. De huidige klachten zullen verdwijnen wanneer de cliënt beseft wat de zin van de klachten is in het licht van eigen groei- en leerprocessen.

Om het therapieproces te ondersteunen, kan de therapeut de cliënt tijdens de regressie opdrachten geven. De therapeut kan bijvoorbeeld verschillende delen van de persoonlijkheid van de cliënt belichten, om vervolgens aan de cliënt te vragen deze delen tegenover elkaar te zetten. Door bijvoorbeeld het overmoedige kind met het angstige kind in dialoog te laten gaan, kan men meer vat krijgen op de situatie.

Bij welke klachten

Regressietherapie wordt onder andere ingezet bij klachten als fobie, relatie problemen, angst, depressie, assertiviteitsproblemen, seksuele problemen, en posttraumatische stress.